Четверг, 02.07.2020, 22:55
Приветствую Вас Гость | RSS

Наукові Інтернет-конференції

Главная » 2013 » Октябрь » 23
Задорожня Людмила (Україна, м. Первомайський) «Освіта впродовж життя!»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта в нових горизонтах: історія становлення та розвитку (вітчизняний і зарубіжний досвід)   
 
У статті висвітлюється історія становлення та розвиток медіаосвіти: вітчизняний та зарубіжний досвід, де наукова новизна запропонованого дослідження полягає у виокремленні найбільш характерних чинників, що впливають на формування оптимальних норм медіаосвіти в Україні.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 439 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Онкович Ганна (м. Київ) «Нові форми медіаосвіти (на прикладі медіаосвітньої діяльності громадських організацій релігійного спрямування)»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта в нових горизонтах: історія становлення та розвитку (вітчизняний і зарубіжний досвід)   
 
Аналіз медіаосвітньої діяльності громадських організацій в Україні засвідчує їхній інтерес до медіаосвіти через короткотермінові форми навчання, котрі не вимагають особливих часових і фінансових витрат, приваблюють актуальністю, гнучкістю, мобільністю, оперативністю, доступністю. Різноманітні творчі форми медіаосвітньої діяльності громадських організацій потребують аналізу, узагальнення, підтримки та поширення кращих із них.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 411 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Шегута Михайло (Україна, м. Стаханов, Луганська обл.) «Медіаосвіта (медіа грамотність): реалії, проблеми, перспективи»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта в нових горизонтах: історія становлення та розвитку (вітчизняний і зарубіжний досвід)   
 
У статті висвітлено походження та розвиток поняття «інформаційне суспільство», надано детальну інформацію відносно нового явища в галузі педагогіки – «медіаосвіти».  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
 
Просмотров: 456 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Баран Елла (Україна, м. Київ) «Місце медіаосвіти в структурі взаємозв’язків дитини з продутами медіа світу»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
Глобалізація та інформатизація суспільства унеможливили право зневілейованого/байдужого ставлення до змін процесу соціалізації дитини, мова йде про етап інформаційної соціалізації або медіасоціалізації та місця медіаосвіти в цьому процесі.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 300 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Бондаренко Елена (РФ, г. Москва) «Медиабезопасность как стратегия формирования медиакультуры современного школьника»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
В статье рассказано о теоретических и практических аспектах формирования медиакультуры в современной школе с позицій медиабезопасности.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
                
Просмотров: 379 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Вознесенська Олена (Україна, м. Київ), Сидоркіна Марина (Україна, м. Київ) «Медіатворчість як складова сімейної медіаосвіти: використання ресурсів арт-терапії»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
У статті запропоновано використання арт-терапевтичної методології в медіаосвіті в системі позашкільної освіти. Визначено вирішальну роль медіатворчості як складової сімейної медіаосвіти.      
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
               
Просмотров: 593 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Дем’яненко Олена (Україна, м. Біла Церква) «Сучасна світова література в особах і медіасередовище: вплив мульт- та кіно екранізацій на сучасного читача»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
У статті висвітлюються теоретичні та практичні аспекти застосування медіаосвітньої технології на заняттях літератури. Визначено пріоритетні методичні прийоми взаємозв’язку літератури з медіаосвітою, наведено приклади типових завдань медійного характеру. Подано перелік медійних понять, важливих для засвоєння у контексті вивчення світової літератури в школі.     
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
              
Просмотров: 429 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Дивак Володимир (Україна, м. Київ) «Концептуальні підходи до організації підготовки фахівців з педагогіки вищої школи за заочною формою навчання»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
У статті аналізуються питання використання певних елементів медіаосвітніх технологій у навчальному процесі вищої школи. Зокрема проаналізовано медіаосвітню технологію «Free to Choose». Розкривається специфіка аналізу періодичних видань на практичних заняттях, добір новин засобів масової інформації, перегляд та обговорення відеофільмів. Визначаються причини необхідності впровадження медіаосвіти у навчальний процес вищої школи. Аналізуються основні положення Концепції медіаосвіти в Україні. Розглянуто відкриті системи для створення дистанційних курсів підготовки фахівців з педагогіки вищої школи. Проаналізовано їхні характеристики та функціонал. Запропонована узагальнена структура процесу набуття системи знань і практичних умінь студентів вищих навчальних закладів для орієнтування в інформаційних потоках сьогодення: пошуку, засвоєння, застосування необхідної інформації.     
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
             
Просмотров: 447 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Іванов Валерій (Україна, м. Київ), Іванова Тетяна (Україна, м. Київ), Мірошниченко Юлія (Україна, м. Київ) «Медіаосвіта: визначення дефініції»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
Стаття присвячена дослідженню історії визначення поняття «медіаосвіта».    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
            
Просмотров: 376 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Козак Тетяна (Україна, м. Дрогобич, Львівська обл.) «Впровадження елементів медіаосвіти в навчальний процес вищої школи»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
У статті проаналізовано способи формування основ медіаграмотності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів, висвітлено практичний досвід щодо інтеграції медіаосвітніх технологій у навчальний процес, наголошено на необхідності впровадження елементів медіаосвіти у підготовку майбутніх учителів.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
           
Просмотров: 433 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Коропатник Михайло (Україна, м. Чернігів) «Теоретичні передумови та практика впровадження медіаосвіти на Чернігівщині»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
Із врахуванням специфіки сучасного інформаційного суспільства в статті аналізуються теоретичні передумови, окремі історичні та практичні аспекти впровадження медіаосвіти в навчальний процес, як засобу підготовки, в першу чергу учителів, до грамотної і безпечної поведінки в медійному середовищі.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
          
Просмотров: 332 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Куценко Олена (Україна, АР Крим) «Аудіовізуальні мистецтва в навчанні медіаграмотності»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
У статті розглядається актуальність і необхідність введення в систему шкільної освіти навчання основам медіаграмотності. Необхідність розробки нових навчальних технологій є сьогодні однією з найважливіших проблем сучасної педагогіки. Навчальні технології, які будуть використовуватися у сфері формування медіакультури учнів, повинні внести свій внесок у розвиток та формування соціальних і світоглядних якостей учнів, що так необхідні на даному етапі розвитку суспільства. А ключову роль у цьому процесі будуть грати аудіовізуальні мистецтва.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
         
Просмотров: 483 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев Олег (РФ, г. Москва) «Библиотечное краеведение в оценке сетевого сообщества»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
В статье рассматривается роль библиотек в краеведческой деятельности в условиях информационного общества.     
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
        
Просмотров: 379 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Максимов Михайло (Україна, м. Харків) «Програма з медіаосвіти. Сучасні Медіа»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
У статті презентується проект програми з медіаосвіти за напрямом «Нові медіа». В основу програми покладено принцип вивчення нових Медіа в процесі їх створення. Для цього підготовлена програма не тільки базового рівня (для виконавців зі створення нових медіа), але й для лідерів команд і викладачів, які будуть вести цей курс.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
       
Просмотров: 398 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Моисеенко Валентина (РФ, г. Таганрог) «Роль кружковых занятий интегрированного медиаобразования в развитии творческих способностей студентов педагогического вуза (на базе профиля «изобразительное искусство»)»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
В статье выявляется преимущество кружковых занятий перед аудиторными в развитии медиакомпетентности и творческих способностей студентов педагогического вуза. Особое внимание уделяется фотографии, которая применяется в разных видах деятельности на кружковых занятиях. Результатом таких занятий является то, что студенты научаются мыслить креативно, выдают большее количество интересных идей, следствием чего является повышение уровня развития творческих способностей.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 335 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Потапова Валентина (Украина, АР Крым, г. Ялта) «Киноклубы как способ интеграции медиаобразования в учебный процесс высшей школы»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
Статья посвящена дидактическим возможностям киноклубов в процессе формирования медиакомпетенций студентов гуманитарного профиля, а также способам интеграции медиаобразования в учебный процесс высшей школы на примере опыта работы Клуба социального и правового кино РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта).    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 382 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Старостенко Надежда (Украина, АР Крым, г. Ялта) «Школьный медиа-центр как экспериментальная база для успешной реализации медиапроектов»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
В статье обосновывается роль школьного медиа-центра как важной ступени в становлении и развитии медиаобразования в школе. Рассматриваются его структура, функции, обобщаются достижения и предлагаются новые возможные пути реализации инновационных медиапроектов.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 376 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Столярчук Віра (Україна, м. Маріуполь, Донецька обл.) Формування критичного мислення вихованців через провадження програми «Медіаосвіта» в позашкільному закладі

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
У статті розглядаються питання розвитку критичного мислення старшокласників у системі позашкільної освіти. Описані прийоми й стратегії розвитку критичного мислення старшокласників на заняттях медіаосвітнього гуртка. Сформульовані характеристики інтерактивної моделі медіаосвіти на основі досвіду роботи дитячо-юнацького прес-центру "Класики" Будинку дитячої творчості Іллічівського району м. Маріуполя Донецької області.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 370 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Федоров Александр (РФ, г. Таганрог) «Медиаобразование и медиакритика: общие векторы»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
У медиакритики и медиаобразования много общего, особенно в том, что медиаобразование и медиакритика придают большое значение развитию аналитического мышления аудитории. Ведь одна из важнейших задач медиаобразования как раз и заключается в том, чтобы научить аудиторию не только анализировать медиатексты любых видов и типов, но и понимать механизмы их создания и функционирования в социуме.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 425 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Черноусова Инна (РФ, г. Воронеж), Латышев Олег (РФ, г. Москва) «Краеведческая составляющая медиаобразования детей-сирот в условиях логопедической поддержки»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
В статье выявляется преимущество кружковых занятий перед аудиторными в развитии медиакомпетентности и творческих способностей студентов педагогического вуза. Особое внимание уделяется фотографии, которая применяется в разных видах деятельности на кружковых занятиях. Результатом таких занятий является то, что студенты научаются мыслить креативно, выдают большее количество интересных идей, следствием чего является повышение уровня развития творческих способностей.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
          
Просмотров: 359 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Макотрова Галина (РФ, г. Белгород) «Использование научно-популярных текстов сети Интернет в развитии исследовательского потенциала старшеклассников»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Вплив медіа на розвиток особистості   
 
В статье представлены способы использования научно-популярных текстов сети Интернет в педагогической практике развития исследовательского потенциала старшеклассников, которые позволяют обеспечить тесную связь между деятельностью школьников на уроке и на занятии предметной секции ученического научного общества.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
         
Просмотров: 2454 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Палкин Вадим (Украина, г. Донецк) «Воздействие современных медиа на развитие личности: за и против»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Вплив медіа на розвиток особистості   
 
В статье рассматриваются последствия информационной революции в мире и Украине, особенности воздействия современных масс-медиа на личность ребенка, показаны как положительные, так и отрицательные стороны влияния медиана культуру украинской семьи.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
        
Просмотров: 421 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Мироненко Анна (Україна, м. Київ) «Психологічний аналіз медіа продуктів як медіа дидактична технологія»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Психолого-педагогічні аспекти застосування засобів мас-медіа в освіті
 
У статті розглянуто особливості психологічного аналізу медіапродукту як інтерактивної медіадидактичної технології, представлено схему аналізу медіапродукту, визначено можливості застосування медіадидактичних технологій у форматі медіаклубних сесій.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 368 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Василюк Сергій (Україна, м. Куп`янськ, Харківська обл.) «Модель формування медіаграмотності педагогічних працівників на базі дошкільного закладу»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Дошкільна медіаосвіта як новий соціальний пріоритет  
 
У цій статті є спроба розглянути авторську модель формування медіаграмотності педагогічних працівників на базі дошкільного закладу, а також розкрити суть і взаємозв`язки її складових частин: підходів і принципів, змістовних компонентів, етапів та умов реалізації.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
       
Просмотров: 360 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Іржавська Олена (Україна, м. Харків) «Флеш-карта як засіб та метод розвитку творчих здібностей дітей»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Дошкільна медіаосвіта як новий соціальний пріоритет  
 
У статті розглядається застосування флеш-карт як один із шляхів реалізації технології творчого рішення винахідницьких завдань.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 373 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Галченков Алексей, Галченкова Оксана (РФ, Ростовская обл., Неклиновский район, х. Морской Чулек) «Медиаобразование как основная педагогическая технология в МБОУ Морско-Чулекской ООШ»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
В статье рассматриваются особенности внедрения медиаобразования в сельской школе, а также организации сотрудничества с другими учебными заведениями.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 369 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Гоготова Юлия (РФ, Воронеж), Латышев Олег (РФ, г. Москва) «Кинообразование и медиапедагогика на службе краеведения в школе-интернате для детей-сирот»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
В статье рассматривается роль кинообразования в системе интернатной работы по краеведению для дальнейшей социализации воспитанников. Ресурс кинообразования в изучении краеведения на базе школы-интерната для детей-сирот поистине неисчерпаем. Фильмы увиденные, созданные самими воспитанниками и показанные ими сверстникам – источник ещё и формирования гражданской позиции подрастающего поколения. Способность к многостороннему анализу медиа-ресурсов делает юных краеведов последовательными и невозмутимыми хранителями традиций своего народа, смелыми пропагандистами родной культуры.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 356 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Дегтярьова Галина (Україна, м. Харків), Білик Олена (Україна, м. Харків), Кукленко Олена (Україна, м. Мерефа, Харківська обл.) «Факультативи як різновид позакласної форми шкільної медіаосвіти»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
У статті розглядаються факультативи як різновид позакласної форми шкільної медіаосвіти на прикладі факультативного курсу «Книга у світі Медіа» для учнів 5-х загальноосвітніх навчальних закладів.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 385 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Долгін Роман (Україна, м. Куп’янськ, Харківська обл.) «Використання медіатехнологій у навчально-виховному процесі Куп’янської гімназії № 2»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
У статті представлено досвід роботи навчального закладу, описано проблеми та переваги впровадження медіаосвіти в усіх сферах життя гімназії.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 387 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Донченко Ірина (Україна, м. Маріуполь, Донецька обл.) «Організація роботи редакції шкільної газети. Шкільна газета в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи як варіант впровадження медіаграмотності»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
У статті розглядається шкільна преса як один із засобів впровадження медіаосвіти в середніх загальноосвітніх закладах, пояснюється роль шкільної газети в навчально-виховному процесі школи і доводить, що шкільні ЗМІ можуть стати інструментом втілення програми медіаосвіти.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
 
Просмотров: 369 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Климова Инна (Украина, г. Попасная) «Проблемы внедрения медиаобразования в учебно-воспитательном процессе: поиски и перспективы»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
В статье рассматриваются проблемы внедрения  медиаобразования в учебно-воспитательный процесс работы школьного учителя. Автором исследуются возможности и перспективы использования потенциала медиаобразования  в воспитании, образовании и развитии подрастающего поколения.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 396 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Коваленко Павло (Україна, м. Запоріжжя) «Медіафестиваль «Москва – Запоріжжя» як спосіб розповсюдження ідей предмету «Медіакультура» та реалізація учнів у позаурочний час»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
Статтю присвячено питанням розвитку Медіафестивалю «Москва-Запоріжжя», а, як наслідок, і розвитку шкільної медіатворчості в цілому. Зазначені головні вектори розвитку цього заходу та перспективи його існування та поширення на території України в майбутньому.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 378 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев Олег (РФ, г. Москва) «Инновационные технологии и практика преподавания художественного краеведения»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
В статье рассматриваются возможности инновационных технологий для преподавания художественного краеведения.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 321 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев Олег (РФ, г. Москва) «Этика и эстетика цифровых коммуникаций в аспекте социализации детей-сирот»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
В статье рассматривается такой аспект цифровых коммуникаций, как влияние компьютерных игр на формирование личности детей-сирот.     
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 324 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев Олег (РФ, г. Москва), Пилюгина Екатерина (РФ, г. Воронеж) «Роль медиаобразования в работе школе юного экскурсовода»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
В статье рассматривается важность медиаобразования для социализации детей-сирот через участие в школе юного экскурсовода.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 299 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев Олег (РФ, г. Москва), Ильин Виктор (РФ, г. Воронеж), Макарова Людмила (РФ, г. Воронеж) «Общее образование детей-сирот средствами ИКТ»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
В статье рассматриваются возможности ИКТ для медиаобразования детей-сирот.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
 
Просмотров: 349 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев Олег (РФ, г. Москва), Сучкова Валентина (РФ, г. Воронеж), Данилова Любовь (РФ, г. Воронеж) «Естественнонаучное медиаобразование детей-сирот в школе-интернате»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
В статье рассматривается наполнение мультимедийной поддержки преподавания естественнонаучных дисциплин для повышения качества образования в системе интернатного образования.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
        
Просмотров: 353 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев Олег (РФ, г. Москва), Черняк Марзия (РФ, г. Тольятти) «Медиаобразовательное пространство социализации детей-сирот (на примере колы-интерната №1 г. Тольятти)»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
В статье рассматриваются приоритетные направления использования новых информационных технологий образования для сиротских образовательных учреждений, соответствия существующего программно-методического обеспечения в условиях динамично меняющегося современного образовательного пространства и моделирования информационно-образовательной среды.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
       
Просмотров: 303 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Новицька Ганна (Україна, м. Миколаїв) «Формування медіакультури особистості на всіх етапах навчально-виховного процесу в Миколаївському економічному ліцеї № 2 Миколаївської міської ради Миколаївської області»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
У статті подається опис досвіду з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес Миколаївського економічного ліцею № 2.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 359 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Остапенко Людмила, Соловйова Ольга (Україна, м. Харків) «Впровадження медіаосвіти в процес навчання молодших школярів»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
У статті розглядаються проблеми впровадження медіаосвіти в шкільний освітній процес, а саме в молодшу школу (1-4 класи). Виділяються основні завдання молодшої школи, які реалізуються через викладання медіаосвіти. Наводиться один із можливих шляхів впровадження – через змістовну лінію «Комп’ютерна анімація та комп’ютерні ігри». Розглядаються основні етапи викладання учням молодшої школи основ медіаосвіти.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 455 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Сагайдак Галина (Україна, м. Івано-Франківськ) «Медіаосвіта як необхідна складова виховання сучасного школяра»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
У статті розкрито важливість впровадження медіаосвіти як необхідної складової виховання сучасного школяра.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 600 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Челомбітько Тетяна, Рибіна Юлія (Україна, м. Харків) «Підсумки та перспективи роботи учителів та учнів Харківської гімназії № 14 у напрямі впровадження медіаосвіти»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
У статті узагальнено теоретичні аспекти медіаосвіти, розглянуто напрямки її впровадження та розвитку в Харківській гімназії №14, висвітлено деякі результати та намічено перспективи роботи з впровадження медіаосвіти педагогів та учнів.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 302 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Чернявська Тетяна (Україна, м. Куп’янськ, Харківська обл.) «Шкільна газета – один із напрямів упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті  
 
У статті висвітлюється один із напрямів упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес на прикладі роботи закладу над створенням шкільної газети «Гімназія» Куп’янської гімназії №1 Куп’янської міської ради Харківської області. Автор висвітлює основні аспекти роботи педагогів, учнів у шкільній газеті, а також її значення для розвитку творчих здібностей школярів, їх критичного мислення, формування уміння сучасної молоді орієнтуватися в медіа виданнях, визначати ідеологічну важливість медіа та їхній вплив на свідомість громадян, зростання значущості візуальної комунікації та інформації в усіх галузях. Увагу приділено необхідності навчання школярів медіаграмотності з орієнтацією на відповідність сучасним вимогам.     
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 375 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Марецька Людмила (Україна, м. Херсон) «Медіаосвіта як фактор соціокультурного розвитку особистості вчителя»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Проблеми впровадження медіаосвіти в інститутах післядипломної педагогічної освіти  
 
У цій статті автор робить спробу з’ясувати значення дефініцій, пов’язаних із процесом запровадження медіаосвіти у вітчизняний навчальний простір, а саме в післядипломну освіту. Також схематично окреслюються проблеми та перспективи цього пріоритетного напряму в гуманітарній освіті.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 373 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Пашков Володимир (Україна, м. Запоріжжя), Іванов Сергій (Україна, м. Запоріжжя) «Концепція впровадження медіа та інформаційної грамотності – в навчальних закладах Запорізької області»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Проблеми впровадження медіаосвіти в інститутах післядипломної педагогічної освіти  
 
У статті викладається досвід впровадження медіаосвітніх технологій у практиці діяльності Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Представлені результати медіафестивалю «Москва-Запоріжжя». Пропонується органічний розвиток медіаосвіти у напрямі формування медіа та інформаційної грамотності. Представлено концепцію регіонального проекту «Впровадження медіа та інформаційної грамотності в навчально-виховну діяльність освітніх закладів».  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 352 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Лариса Бобик (Украина, АР Крым, г. Бахчисарай) «Методы работы с аудиовизуальными текстами на уроках литературы»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Методика і технології медіаосвіти  
 
В статье рассматриваются основные принципы интеграции школьного предмета «Литература» и основ медиаобразования, а также методы работы с аудиовизуальными текстами на уроках литературы.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 328 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Галченков Алексей, Галченкова Оксана (РФ, Ростовская обл., Неклиновский район, х. Морской Чулек) «Медиаобразование в средней шоле. Принципы работы с текстом»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Методика і технології медіаосвіти  
 
В статье рассматриваются приемы навязывания информации масс-медиа, педагогические приемы формирования медиаобразовательных умений и навыков школьников, внимание сосредоточено на творческих заданиях.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 344 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Тетяна Захарчук (Україна, м. Львів) «Методика застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх учителів»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Методика і технології медіаосвіти  
 
У статті представлено організаційно-методичну модель застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх учителів, яка включає закономірності, принципи, педагогічні умови, аудиторну та позааудиторну роботу студентів, критерії та рівні сформованості медіаграмотності майбутніх учителів. Запропонована модель реалізується завдяки методиці застосування МОТ у навчальному процесі педагогічних ВНЗ.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 379 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Юрій Фінклер (Україна, м. Рівне) «Медіаосвіта як чинник атестацій українських медій»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Методика і технології медіаосвіти  
 
Аналізуються принципи коректності висвітлення функціональності українських мас-медій у контексті провадження медіаосвіти. Наголошується на необхідності вишколу з урахуванням реального стану поточного функціонального навантаження українських мас-медій, контентні та організаційні потенції яких зазнали суттєвих втрат.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
 
Просмотров: 330 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Загорулько Галина (Україна, смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області) «Комп’ютерні лінгвістичні ігри»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Ігровий аспект медіаосвіти  
 
У статті висвітлюється роль лінгвістичних ігор із використанням комп’ютерних технологій у роботі з дітьми середнього шкільного віку, вплив цих ігор на їх розвиток. Подано види лінгвістичних ігор із використанням комп’ютера як допоміжного й безпосереднього учасника цього процесу.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 534 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Бекназарова Саида (Узбекистан, г. Ташкент) «Экспертная медиаобразовательная система как эвристический инструмент для формирования медиакомпететности»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Проблеми формування медіакомпетентності особистості  
 
В нелинейных моделях роль обучаемого меняется. Теперь пользователь задает вопросы и на основании ответов системы строит рабочую гипотезу. Конечная цель такого диалога — найти на основе получаемой информации и логической связи самих вопросов исходную гипотезу. В таких моделях усложняется структура поддержания диалога с пользователем, анализ ответа и выработки реакции системы на ответы обучаемого.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 386 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (1)

Кравченко Ганна (Україна, м. Харків) «Науково-методичний супровід реалізації програми експерименту в умовах загальноосвітнього навчального закладу»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Проблеми формування медіакомпетентності особистості  
 
У статті висвітлюються особливості науково-методичного супроводу реалізації програми експерименту на рівні навчального закладу. Наводиться приклад програми «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему роботи навчального закладу»» (2013-2018 рр.), розробленої у Первомайській загальноосвітній школи І-ІІІ ступенів № 5 Первомайської міської ради Харківської області.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 348 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев Олег (РФ, г. Москва) «Критерии оценки результатов дистанционного курса для сотрудников интернатного учреждения по социальной адаптации детей-сирот»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Проблеми формування медіакомпетентності особистості  
 
В статье рассматриваются особенности организации дистанционного обучения педагогов интернатных учреждений.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
        
Просмотров: 302 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Шроль Тетяна (Україна, м. Рівне) «Формування медіаграмотності студентів педагогічних спеціальностей в контексті ІКТ-освіти»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Проблеми формування медіакомпетентності особистості  
 
У статті описано особливості формування базових основ медіаграмотності студентів педагогічних спеціальностей у процесі вивчення комп’ютерних дисциплін. Зокрема, показано можливості використання медіаосвітніх елементів в процесі розробки та створення студентами мультимедійних продуктів  під час вивчення курсу «Основи мультимедіа».       
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
       
Просмотров: 368 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Харибіна Наталія (Україна, с. Надеждівка, Харківська обл.) «Побудова індивідуального освітнього маршруту учнів засобами медіатехнологій – ефективний шлях до успішного майбутнього»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Проблеми формування медіакомпетентності особистості  
 
У статті висвітлюються проблеми формування медіакомпетентної особистості в умовах навчально-виховного процесу сільської школи. Акцентується увага на алгоритмізації побудови індивідуального освітнього маршруту учнів засобами медіатехнологій. Пропонуються конкретні шляхи вирішення даної проблеми.     
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 381 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (1)

Грисюк Володимир (Україна, м. Луцьк) «Еротика у чоловічому журналі PLAYBOY: естетико-поліграфічний аналіз»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіабезпека як актуальний напрям медіаосвіти: теорія і практика 
 
У статті за допомогою нових медіа-розробок, а саме естетико-поліграфічного аналізу, системно досліджено еротичний зображувальний код журналу PLAYBOY.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 614 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Демура Светлана (РФ, г. Азов, Ростовская обл.), Латышев Олег (РФ, г. Москва) «Медиабезопасность сферы историко-художественного краеведения в социализации детей-сирот»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіабезпека як актуальний напрям медіаосвіти: теорія і практика 
 
Изучение традиций художественной культуры родного края приносит большую пользу в формировании личности выпускников детского дома. При этом особое значение имеет проблема отбора и корректного использования средств учебного и досугового назначения, что служит частным выражением идеи медиабезопасности.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 325 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Козак Тетяна (Україна, м. Дрогобич, Львівська обл.) «Медіаосвіта як необхідна складова підготовки майбутніх учителів початкової школи»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіабезпека як актуальний напрям медіаосвіти: теорія і практика 
 
У статті проаналізовано способи уникнення негативного впливу медіатехнологій на розвиток учнів шляхом упровадження елементів медіаосвіти в підготовку майбутніх учителів початкових класів, висвітлено елементи практичного досвіду, наголошено на необхідності розвитку вміння школярів виявляти та ідентифікувати інформаційні загрози.
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 331 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев Олег (РФ, г. Москва), Байер Елена (РФ, г. Азов, Ростовская обл.) «Медиабезопасность как условие формирования жизнестойкости детей-сирот в процессе туристско-краеведческой деятельности»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіабезпека як актуальний напрям медіаосвіти: теорія і практика 
 
Использование безопасных электронных средств учебного назначения и досуговой деятельности наряду с представлением о границах безопасного медиапространства способствует повышению жизнестойкости детей-сирот, увлечённых туристско-краеведческой деятельностью.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
 
Просмотров: 339 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Латышев О., Петрова Е. «Медиабезопасность в социализации детей-сирот средствами экологического краеведения»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіабезпека як актуальний напрям медіаосвіти: теорія і практика 
 
Занятия экологическим краеведением в детском доме побуждают говорить не только о бережном отношении к окружающей среде, но и собственно к человеку. Проявление щепетильности при подборе обучающих средств в краеведческой практике и будет являть собой экологию человека, достойного жить и работать в медиабезопасной среде.      
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 329 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Папернова Тетяна (Україна, м. Харків) «Діяльність навчального закладу з формування навичок безпечної роботи в мережі Інтернет»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Медіабезпека як актуальний напрям медіаосвіти: теорія і практика 
 
У статті розглянуто практичну діяльність навчального закладу з цілеспрямованого формування стійких навичок безпечної роботи учнів у мережі Інтернет.     
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 327 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Кугуєнко Наталія (Україна, м. Харків) «Особливості сучасної медіаосвіти в дошкільному навчальному закладі»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти    
 
У статті розглядається питання впровадження медіаосвіти в дошкільні навчальні заклади.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 3012 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Антонюк Дарья (Украина, АР Крым, г. Армянск) «Ребёнок и медиа. Вред или польза?»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Дитина в сучасному медіапросторі: проблеми та шляхи їх розв’язання.   
 
В статье раскрываются проблемы влияния медиа на личность учащегося в медиа пространстве. Предлагаются пути и варианты решения проблем, связанных с безопасностью школьников в среде медиа. Описаны способы социализации через формирование культуры общения в среде медиа.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 402 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Фількевич Микола (Україна, Дніпропетровська обл.) «Впровадження медіаосвіти у загальноосвітньому навчальному закладі»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти    
 
У статті розглядається досвід перших етапів впровадження медіаосвіти у загальноосвітньому навчальному закладі, проаналізовані проблеми, які при цьому виникають. Визначено мету і принципи створення освітнього середовища для формування медіакультури особистості у ЗНЗ.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 509 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Шимкова Юлія (Україна, м. Умань) «Розвиток медіаграмотності майбутніх вчителів початкових класів»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Теорія і практика медіаосвіти   
 
У статті висвітлюється поняття «медіаграмотності» та розвиток медіаграмотності майбутніх вчителів.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 378 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

Городецька Оксана (Україна, м. Тернопіль) «Безпека дітей в Інтернеті»

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспективи»

Напрям: Дитина в сучасному медіапросторі: проблеми та шляхи їх розв’язання.   
 
У статті висвітлюється проблема дитячої онлайн-безпеки, яка є пріоритетною для розвинених країн. Описано способи безпечної поведінки дитини у віртуальному просторі, що убезпечать від негативного впливу на її психічне і фізичне здоров’я. Обґрунтовуються правила етикету використання мереж, що ґрунтуються на усталених нормах спілкування та обміну інформацією.      
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
 
Просмотров: 331 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ»
 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ   
 
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
    
 
Інформують Вас, що з 23 по 25  жовтня 2013 р. 
 
проводитиметься   

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція   

«Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття:
проблеми, досягнення і перспективи»  
 
  Робота конференції планується за такими напрямами:   
 • Медіаосвіта в нових горизонтах: історія становлення та розвитку (вітчизняний і зарубіжний досвід).
 • Теорія і практика медіаосвіти.
 • Вплив медіа на розвиток особистості.
 • Дошкільна медіаосвіта як новий соціальний пріоритет.
 • Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу у шкільній та позашкільній освіті.
 • Проблеми впровадження медіаосвіти в інститутах післядипломної педагогічної освіти.
 • Методика і технології медіаосвіти.
 • Ігровий аспект медіаосвіти.
 • Проблеми формування медіакомпетентності особистості.
 • Медіабезпека як актуальний напрям медіаосвіти: теорія і практика.
 • Дитина в сучасному медіапросторі: проблеми та шляхи їх розв’язання.
 • ЗМІ та розвиток особистісних характеристик дошкільників і школярів.
 • Психолого-педагогічні аспекти застосування засобів мас-медіа в освіті.
 • Психолого-педагогічні аспекти медіавпливу на особистість.   
 •  

  Програма конференції  розміщена для завантаження повністю   у розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Матеріали») 

  Вимоги до оформлення матеріалів розміщені для завантаження повністю у розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Матеріали»)   

  Заявка на участь у конференції розміщена для завантаження повністю у розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Матеріали»)

  Просмотров: 292 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013

   
  Обговорення відбуться 23-25 жовтня 2013 р.  на форумі
   
   
   
   
  За результатами Інтернет-конференції буде безкоштовно сформовано електронний збірник матеріалів, який можна скачати в грудні 2013 р. в PDF-форматі на головній сторінці конференції: http://conf-hano.at.ua/
   
     

  Заявки на участь у конференції та тексти статей приймаються до 20 жовтня 2013р. за електронною адресою: е-mail: metukrlit@list.ruДегтярьовій Галині Анатоліївні (конт. тел.: (057)-364-52-64, моб. (097)-710-06-68) або на е-mail: sektiamov@rambler.ru(тема повідомлення: 28 - 30 жовтня 2013 р.)

     
  Обсяг статей – 6-7 сторінок.
  Робочі мови: українська, російська
  Просмотров: 324 | Добавил: admin | Дата: 23.10.2013

  Меню сайта
  Поиск
  Календарь
  «  Октябрь 2013  »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031