Четверг, 02.07.2020, 23:22
Приветствую Вас Гость | RSS

Наукові Інтернет-конференції

Главная » 2013 » Октябрь » 22
Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Теоретичні й методологічні аспекти компетентності керівника навчального закладу системи дошкільної та загальної середньої освіти.  
 
 
У статті актуалізується проблема неперервного професійного удосконалення та розвитку керівника ЗНЗ. Саме принцип неперервності професійного навчання розглядається як умова досягнення професійного успіху в роботі керівника-менеджера освіти.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 1191 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (1)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Теоретичні й методологічні аспекти компетентності керівника навчального закладу системи дошкільної та загальної середньої освіти.  
 
 
Стаття висвітлює питання ролі та особливого місця соціологічних досліджень в системі освітніх інновацій, що реалізуються в умовах загальноосвітнього навчального закладу.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 374 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Теоретичні й методологічні аспекти компетентності керівника навчального закладу системи дошкільної та загальної середньої освіти.  
 
 
У статті розкривається роль проектного підходу в організації методичної роботи з педагогами дошкільного навчального закладу.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 471 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (1)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Теоретичні й методологічні аспекти компетентності керівника навчального закладу системи дошкільної та загальної середньої освіти.  
 
 
Коли розглядаємо проблеми післядипломної педагогічної освіти у науковій літературі, не можна не звернути увагу на той факт, що переважна більшість науковців і практиків підкреслює її системний характер. Як  і будь яка інша відкрита система, післядипломна педагогічна освіта має складну будову й до її складу включають науково-методичну роботу з педагогічними працівниками.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 338 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

«Дизайн спецкурсу «Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»


Напрям: Мотиваційні механізми реалізації професійної діяльності керівників навчальних закладів. 
 
 
Устатті розкриваються особливості реалізації спецкурсу «Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками».  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 321 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Мотиваційні механізми реалізації професійної діяльності керівників навчальних закладів. 
 
 
У статті розкриваються деякі аспекти аксіологічної позиції керівника – менеджера освіти як основи ефективного управління, важливого показника рівня шкільної організаційної культури, мотивації педагогів на досягнення цілей навчального закладу, стиля взаємодії у педагогічному колективі, інноваційності та загальної успішності школи.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
 
Просмотров: 429 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Мотиваційні механізми реалізації професійної діяльності керівників навчальних закладів. 
 
 
У змісті статті акцентовано увагу на значення та ролі психологічної служби в забезпеченні розвитку навчальних закладів.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
       
Просмотров: 342 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Лідерська компетентність сучасного керівника навчального закладу як основа ефективного управління.
 
 
У статті розглядається лідерська позиція керівника ЗНЗ як основа ефективного управління.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 367 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Лідерська компетентність сучасного керівника навчального закладу як основа ефективного управління.
 
 
В статті розкривається сутність  поняття лідерської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу відповідно до існуючих поглядів на лідерство, моделей та теорій лідерства.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 429 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Лідерська компетентність сучасного керівника навчального закладу як основа ефективного управління.
 
 
У статті представлено проблему харизматичного лідерства з позиції сучасних наукових підходів у галузі психології. Стаття спрямована передусім до керівників навчальних закладів, оскільки дозволить їм оцінити, поглибити та змінити свій погляд на проблему лідерства, а також до усіх тих, хто цікавиться проблемою лідерства.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 474 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

«Професійна компетентність з охорони праці та безпеки життєдіяльності керівника навчального закладу  –  основа функціонування «Безпечного навчального закладу» 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»


Напрям: Моделі компетентного керівника навчального закладу.
 
 
  В статті проаналізовано поняття «професійна компетентність» з погляду різних вчених, професійну компетентність керівника навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності, охарактеризовано умови функціонування «безпечного» навчального закладу. 
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 365 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Моделі компетентного керівника навчального закладу.
 
 
У статті розглядаються закономірності педагогічного  моделювання й проектування. Розглядається модель ідеального стану управління розвитком навчально-виховного процесу через розвиток навчальної діяльності учнів, показників їх навченості та рівня компетентності.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 348 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

«Актуальність впровадження програми особистісного росту керівника навчального закладу  у міжатестаційний період» 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»


Напрям: Компетентність керівника ЗНЗ як предмет неперервного удосконалення та розвитку в системі післядипломної освіти.
 
 
У статті розкрито проблеми та напрями розвитку управлінської компетентності керівника навчального закладу в умовах післядипломної педагогічної освіти. 
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 472 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (2)

«Розвиток управлінської компетентності керівника навчального закладу шляхом творчого впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського» 

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»


Напрям: Компетентність керівника ЗНЗ як предмет неперервного удосконалення та розвитку в системі післядипломної освіти.
 
 
У статті представлені способи організації роботи з керівниками шкіл у процесі підвищення кваліфікації на основі реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
 
Просмотров: 313 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

  «Проблеми підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій»

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»


Напрям: Компетентність керівника ЗНЗ як предмет неперервного удосконалення та розвитку в системі післядипломної освіти.
 
 
У статті розглядаються форми роботи з керівниками навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації щодо формування ІКТ – компетентності.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
      
Просмотров: 371 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

«Система підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до моніторингових досліджень якості освіти в Харківському регіоні»

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»


Напрям: Компетентність керівника ЗНЗ як предмет неперервного удосконалення та розвитку в системі післядипломної освіти.
 
 
У статті представлена система підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо здійснення моніторингу якості освіти на рівна школи.      
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
     
Просмотров: 338 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Практика реалізації професійної компетентності керівника в умовах дошкільного  та загальноосвітнього навчальних закладів.
 
 
У статті розкривається значення вибору моделі організаційної культури як визначального чинника ефективної роботи навчального закладу.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
    
Просмотров: 348 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Практика реалізації професійної компетентності керівника в умовах дошкільного  та загальноосвітнього навчальних закладів.
 
 
У статті висвітлено значення впровадження інформаціно-комунікаційних технологій в практику роботи мало чисельного навчального закладу і їх роль у професійному розвитку педагогічного колективу.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
   
Просмотров: 309 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (1)

«Роль керівника навчального закладу в формуванні дидактичної компетентності педагогів»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Практика реалізації професійної компетентності керівника в умовах дошкільного  та загальноосвітнього навчальних закладів. 
 
У статті розкриваються форми організації методичної роботи з педагогами школи, представлено орієнтовну модель дидактичної компетентності сучасного педагога.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
  
Просмотров: 336 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (1)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Практика реалізації професійної компетентності керівника в умовах дошкільного  та загальноосвітнього навчальних закладів. 
 
У статті представлено досвід реалізації концепції профільного навчання в умовах гімназійної  освіти.    
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
 
Просмотров: 314 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

«Роль керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації компетентнісно орієнтованої освіти»  

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Практика реалізації професійної компетентності керівника в умовах дошкільного  та загальноосвітнього навчальних закладів. 
 
У статті розкрито питання сучасних підходів до впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу, в управлінську діяльність як основи розвитку компетентностей суб’єктів освіти.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
              
Просмотров: 323 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Практика реалізації професійної компетентності керівника в умовах дошкільного  та загальноосвітнього навчальних закладів. 
 
У статті представлено власний досвід директора загальноосвітнього навчального закладу  щодо формування позитивного іміджу школи.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
             
Просмотров: 392 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Практика реалізації професійної компетентності керівника в умовах дошкільного  та загальноосвітнього навчальних закладів. 
 
У статті доведено актуальність та важливість проблеми готовності керівника до управління  інноваційною діяльністю в навчальному закладі, виокремлено рівні готовності  та умови її формування.   
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
            
Просмотров: 348 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

«Реалізація управлінської компетентності заступника директора з НВР в організації позакласної роботи з предмету учителів шкільного методичного об’єднання іноземних мов»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Практика реалізації професійної компетентності керівника в умовах дошкільного  та загальноосвітнього навчальних закладів. 
 
У статті визначена роль заступника директора з НВР щодо організації позакласної роботи учителів англійської мови.  
 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
           
Просмотров: 362 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Меню сайта
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031