Конференция - Главная страница
Вторник, 24.01.2017, 03:59
Приветствую Вас Гость | RSS

Наукові Інтернет-конференції

Електронний збірник матеріалів, за результатами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти», розміщений для завантаження повністю ТУТ 

Просмотров: 3725 | Добавил: admin | Дата: 27.12.2016 | Комментарии (359)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»
 
УКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
 
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
 «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 
 
інформують Вас, що 24 листопада 2016 р.
 
проводитиметься

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 

«Застосування технологій бенчмаркінгу
в організації навчального процесу в системі
післядипломної педагогічної освіти»
 
Напрями роботи Інтернет-конференції:
  • Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ.
  • Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти.
  • Основні бенчмарки підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників на сучасному етапі.
  • Особливості визначення якісних орієнтирів у підвищенні кваліфікації вчителів початкової школи.
  • Рівень ІК-компетентності керівників та педагогів як важливий показник їхнього професійного рівня. 
  • Важливі бенчмарки професійної компетентності вчителів англійської мови.   
  • Система оцінювання рівня професійної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Вимоги до оформлення матеріалів розміщені для завантаження повністю у розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Матеріали»)

Заявка на участь у конференції розміщена для завантаження повністю   у розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Матеріали»)

Просмотров: 165 | Добавил: admin | Дата: 21.11.2016

Умови участі в конференції:  
 
1) До 10 листопада 2016 року надіслати в електронному вигляді заявку на участь у конференції на адресу papernova@gmail.com; yanata2@ukr.net
 
2)  Тези (3-4 сторінки), статті та матеріали доповідей для участі в Інтернет конференції, статті та матеріали доповідей для обговорення просимо надсилати до 10 листопада 2016 року на адресу  papernova@gmail.com;  yanata2@ukr.net
 

Обговорення  матеріалів буде проходити  24 листопада 2016 р.   на форумі

(розділ «Науково-методичні заходи з педагогічними працівниками», категорія «Інтернет-конференції»   

 
За підсумками конференції всі матеріали будуть опубліковані в «Електронному збірнику матеріалів конференції» (у форматі PDF) протягом місяця після проведення Інтернет-конференції, який можна скачати на головній сторінці конференції: http://conf-hano.at.ua/
Просмотров: 30 | Добавил: admin | Дата: 21.11.2016

В.І. Куценко «Моделювання бенчмаркінгу в системі чинників нарощування обсягів та підвищення якості послуг у сфері освіти»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ

Останнім часом усе більш гострою стає проблема підвищення якості освіти. Широкі можливості для цього відкривають нові технології – інформаційні, комунікаційні, які дедалі більше використовуються в навчальній діяльності. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 7166 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (2)

Л.В. Сєрих «Бенчмаркінг як ефективна технологія взаємодії загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу в естетичному вихованні підлітків»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ

Динаміка сучасного демократичного суспільства України потребує змін стратегії й тактики виховання спонукає до пошуку нових шляхів удосконалення процесу естетичного виховання в навчальних закладах. Актуалізація процесу виховання уможливлюється за умов взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, підкріплюється технологією бенчмаркінгу. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 248 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

Л.М. Сергеєва «Теоретичний аспект застосування бенчмаркінгу в освітній діяльності»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ

Сучасний менеджмент включає в себе управління інтелектуальними, фінансовими, сировинними ресурсами з метою найефективнішої виробничої діяльності. Серед простих та дієвих інструментів удосконалення та підвищення ефективності управлінської діяльності, все частіше використовується бенчмаркінг. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 81 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

Т.І. Стойчик «Бенчмаркінг як технологія створення позитивного іміджу в системі управління закладом професійної освіти»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ

В сучасних умовах децентралізації професійної освіти в Україні гостро постає питання кардинальних змін у функціонуванні та розвитку професійно-технічних навчальних закладів (далі ПТНЗ), необхідності їх адаптації до умов регіонального середовища, яке динамічно розвивається. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 50 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

В.В. Вітюк «Інноваційне освітнє середовище як фактор професійного розвитку педагогів»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти

Реформування освіти передбачає розвиток інноваційних перетворень у різних сферах життєдіяльності людини, набуття компетентностей особистістю задля підвищення конкурентноздатності, інтеграції у світовий освітній простір. Усе це актуалізує пошук ефективних шляхів професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 34 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

Т.В. Дрожжина «Трансфер чи впровадження: розвиток гендерної компетентності педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти

У 1995 році на Пекінській конференції ООН країни-члени вирішили, що стратегію для забезпечення рівних можливостей для жінок та чоловіків необхідно змінити. Відтепер робота задля рівних можливостей повинна стати інтегрованою частиною політики у всіх сферах − фінансова політика, політика у сфері оподаткування, енергетики, земельних ресурсів, соціального страхування, освіта і т. д. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 43 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

С.Л. Губіна, Л.І. Дух «Шляхи впровадження сучасних підходів до навчання вчителів історії та правознавства на курсах підвищення кваліфікації»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти

Становлення української держави, утвердження цивілізованих норм життя, інтеграція у європейське співтовариство неможливі без гармонізації суспільних відносин на засадах рівноправного співіснування всіх членів суспільства. Втілення європейських стандартів у політичну, економічну і соціальну сфери є шляхом для трансформації України в сучасне демократичне суспільство. Побудова в Україні громадянського суспільства та правової держави потребує особистості з активною громадянською позицією, яка має свідчити про ступінь її зрілості, рівень розвитку як громадянина, який усвідомлює своє місце і роль у процесі державотворення. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 28 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

1 2 3 ... 65 66 »
Меню сайта
Поиск
Календарь
«  Январь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031