Понедельник, 23.09.2019, 20:00
Приветствую Вас Гость | RSS

Наукові Інтернет-конференції

Главная » 2017 » Март » 01

Досліджуючи літературну спадщину Віктора Гюго в різних видах мистецтва, автор особливу увагу звернула на інтерпретацію творів французького письменника у сучасному кіномистецтві, оскільки саме кіно є сьогодні тим джерелом інформації, яким користується суспільство особливо активно. Також у статті є дослідження зв’язків В. Гюго з художниками-сучасниками, що характеризує його як людину різнобічно обдаровану і впливову у світі мистецтва та культури минулого й сьогодення.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 802 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

У статті стисло розглядаються існуючі точки зору на творчість В. Гюго, зроблена спроба визначити фактори змін у сприйнятті творчості письменника у вітчизняній та зарубіжній літературній критиці, звертається увага на специфіку романтизму французького класика.

Актуальність тематики і проблематики статті зумовлена відчуття недостатньої вивченості у вітчизняній науці творчості В. Гюго й потребує подальшої дослідницької діяльності. Такий погляд на творчість великого письменника буде цікавий спеціалістам в області літературознавства.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 388 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Книга В. Гюго «Собор Парижской богоматери» получила такое широкое признание, что вскоре роман был переведен на другие языки и с тех пор его читают чуть ли не на всех языках мира вот уже почти два столетия. Нет ничего удивительного, что роман привлек к себе не только читательское внимание, но и стал основой для других произведений в разных видах искусства, в том числе балетов и опер.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 376 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

В роботі розглянуто вплив творчості Віктора Гюго на інші види мистецтва (застосування творів Віктора Гюго в постановках, композиціях). Стаття аналізує використання творчої спадщини В. Гюго в театральному мистецтві; приділяється увага описанню опер, балету і театральних вистав за мотивами п’єс і романів В. Гюго. В процесі роботи зроблено висновки щодо творчої спадщини Віктора Гюго в різних видах мистецтва.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 445 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

В данной работе ставится задача рассмотреть отражение философских идей и эстетических взглядов Виктора Гюго в его произведениях. Основное внимание в работе акцентируется на особенностях художественно-романтического воссоздания мира в творчестве Гюго и его гуманистических взглядах.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 264 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Творчості Віктора Гюго належить почесне місце в історії зарубіжної літератури. Це – письменник, який закликав «прокинутися, бо люди бідують, роздавлені несправедливістю». Актуальність роботи полягає в прагненні узагальнити відомості про світогляд великого французького митця.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 272 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

В данной статье рассмотрено литературное наследие Виктора Гюго в таких видах искусствах: изобразительное искусство, мюзикл, драма, поэзия, театр и опера. Проанализировано мировоззрение автора и отражение его в искусстве. Раскрыта тема важности В. Гюго в национальной культуре Франции, а также актуальность произведений, их социальной остроты и художественной значимости для современности.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 514 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (1)

Французьку літературу ХІХ століття неможливо уявити без Віктора Гюго. Творчість Гюго, найвидатнішого французького романтика, вождя французького романтизму, його теоретика, вражає багатогранністю і розмаїттям: великий поет, прозаїк, драматург, при цьому літературний критик і близький бойовий, темпераментний публіцист.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 285 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

(Формування неординарної особистості шляхом використання ейдотехніки на уроках зарубіжної літератури)

Дана методична доробка є спробою поєднати традиційність і новаторство у викладанні світової літератури. Автор пропонує використання ейдотехніки як ефективного методу самовираження та самореалізації особистості.

Заслуговують на увагу розроблені уроки зарубіжної літератури у 9 класі, метою яких є виховання людини нової генерації – свідомо зацікавленої у власному становленні, непересічної, неординарно.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 179 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Погляд на динаміку подій у романах Віктора Гюго, як на перевтілення духовного, а іноді й фізичного каліки на людину, яка приносить себе в жертву задля кохання, порятунку або допомоги. Протиставлення духовного, емоційного гуманізму свідомому, раціональному прагматизму.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 138 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Дана робота присвячена дослідженню літературної спадщини В.Гюго,а саме його твору «Собор Паризької Богоматері». Роман є сторінкою не тільки історії країни, а й історії мистецтва.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 130 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Творческий путь теоретика романтизма В.Гюго сложен и противоречив. В статье затронуты этапы развития и становления великого гуманиста. Со страниц произведений Виктора Гюго мы слышим голос защитника угнетенных и обездоленных, сторонника эстетического совершенствования человека и общества.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 149 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

В статье изложен материал, который знакомит с философскими, эстетическими взглядами не только писателя, но и героев, созданных гением произведений. Это люди, ставши “заложниками” жизни. Они, как и писатель-гуманист выражают протест против жизненных пороков, несущих разрушение.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 125 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

У статті дана описова характеристика різних варіантів адаптації роману В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» в класичному і сучасному музичному мистецтві. Акцентовано увагу на історії створення та постановки мюзиклу «Собор Паризької Богоматері», балетної постановки та опери за мотивами роману.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 132 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

В статті йдеться про еволюцію Гюго як поета, новаторство поезії французького романтика.

Поезія Гюго передає споконвічне прагнення людини до незалежності, волі. Вона викликає бажання читати і читати, переживати пристрасні почуття до коханої, гіркі втрати і розчарування.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 148 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Ляховская Н.Н. « «АКТИВИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОМАНА В.ГЮГО «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»

В статье рассмотрены отдельные методические аспекты изучения романа В.Гюго «Собор Парижской богоматери». Изучая произведение, учащиеся приобретают культорологическую компетенцию ,без чего невозможно формирование личности, обладающей духовными и нравственными ценностями.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 130 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Лященко В.М. «МУЗИЧНІ ЗАСОБИ В ОПЕРІ «РІГОЛЕТТО» ДЖУЗЕППЕ ВЕРДІ (ЗА ДРАМОЮ ВІКТОРА ГЮГО «КОРОЛЬ ЗАБАВЛЯЄТЬСЯ»)»

У статті аналізуються музичні та художні образи опери «Ріголетто» Джузеппе Верді за драмою В. Гюго «Король забавляється». Автор розглядає мистецькі особливості створення опери (історія, персонажі, музичні характеристики), виокремлюючи геніальне втілення музичними засобами ідейної сутності драми великого французького письменника В. Гюго.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 134 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Пропонована стаття присвячена дослідженню відображення філософських та естетичних поглядів Віктора Гюго на прикладі творів, жанрових різновидів романної прози. Розкрити сутність образів у Гюго на основі розвитку характеру, протиставленні іншому образу.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 118 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Пропонована стаття присвячена дослідженню вивчення творів Віктора Гюго на факультативних заняттях із зарубіжної літератури. Представлено розробки занять до вивчення історичного роману «Собор Паризької Богоматері».

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 136 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

В работе описывается ход урока по теме «В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Предлагаются различные виды работы на каждый этап урока в соответствии с технологией «Развитие критического мышления через чтение и письмо».

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 146 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Талантливый человек талантлив во всем. Это можно сказать и о великом романтике Викторе Гюго. В этой статье о влиянии творчества и личности В.Гюго в искусстве и о его вкладе в другие виды искусства.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 153 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Слава Гюго давно перетнула національні кордони, вже за життя він став належати всьому світові. Все це говорить про те, наскільки невичерпний Гюго, наскільки актуальні та цікаві філософські погляди митця на світ людей .У прагненні людства до кращого миру і братерства, до духовного відродження Гюго його незмінний і дієвий однодумець.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 147 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Дану статтю присвячено вивченню творчості Віктора Гюго на факультативних заняттях із зарубіжної літератури згідно з програмою факультативного курсу із світової літератури для 9 класу філологічного профілю 2010 року. Запропоновано розділи до теми, які містять найбільш важливі питання щодо вивчення поезії, драматургії та прози письменника та твори, що допоможуть учням зрозуміти гуманістичну позицію автора.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 132 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

У статті пропонуються аспекти філософсько-естетичних поглядів Віктора Гюго в його творчості. Зокрема, акцентується увага на поетичній, драматичній, романній діяльності визнаного митця.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 120 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Творчість видатного французького письменника Віктора Гюго у всі часи не залишала байдужими ні читачів, ні літературних критиків. Проблеми, які порушувались в його творчості актуальні в усі часи. Актуальність роботи полягає в дослідженні викладення світогляду письменника в усіх його творах.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 129 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Пулина Г.А. «УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ВИКТОРА ГЮГО И ГЕРОЕВ ЕГО РОМАНА «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» В ДРУГИХ ВИДАХ ИСКУССТВА»

Цель работы показать, как и где запечатлена память о Викторе Гюго, как образы его романа «Собор Парижской Богоматери» нашли отражение в других видах искусства.

Работа с полным правом может считаться исследовательской, поскольку этот вопрос нигде не освещен в полном объеме.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 117 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Творчість Гюго вражаюче багатогранна й розмаїта: він великий поет, прозаїк, драматург, до того ж літературний критик і бойовий, темпераментний публіцист, художник. Твори В. Гюґо знайшов своє втілення в різних видах мистецтва: в рок-опері, балеті, опереті, мюзиклі, живописі. Творчість Гюго міцно й назавжди увійшла до золотого фонду французької та міжнародної культури.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 141 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Жизненный путь Виктора Гюго приходится практически на весь ХІХ век. Его душа, как чувствительный камертон, откликается на все неординарные события этой большой эпохи. Один из биографов называл Виктора Гюго «гением борьбы», другой вполне обоснованно считал долгий век писателя сплошными годами неусыпного труда. И оба были правы. Поскольку только борьба и труд — наивысшее проявление настоящего гения.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 128 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Віктор Марі Гюго – національний герой, совість Франції. «Трибун і поет, – сказав про нього М. Горький, – він гремів над світом мов ураган, пробуджуючи до життя все, що є прекрасного в душі людини…Він учив людей любити життя, красу, правду і Францію…» Ці слова розкривають зміст статті і підкреслюють те, що В. Гюго не тільки всесвітній письменник, а і політик-демократ, реформатор літератури.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 115 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Творчість В. Гюго завжди приваблювала увагу критиків, які досліджували як російську, українську, так і західно-європейську літератури.

Виконана величезна праця: прослідковано вплив Гюго на російських та українських письменників, написано значну кількість критичних робіт про творчість цього відомого французького романтика, перекладені його поетичні, драматичні, прозові твори. Ось саме про це і піде мова у даній роботі.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 107 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

У статті висвітлюється письменницька діяльність одного із найпопулярніших у світі французьких прозаїків, великого національного поета, реформатора французького вірша, драматургії, а також публіциста-патріота, політика-демократа.

Розглянуто в його творчості відображення філософсько-естетичних поглядів митця, який став частиною світової історії.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 113 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

У роботі подано біографічні відомості французького письменника Віктора Гюго, короткий огляд творчості та оцінку її вітчизняною та зарубіжною критикою. Автор звернула увагу на думки про роль Тараса Шевченка і Віктора Гюго для своїх народів.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 113 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Віктор Гюго – письменник другого покоління французьких романтиків не лише у творчості, а й у житті переконливо довів, що романтизм – не просто «нове мистецтво», а й підвалини цілком нового ставлення поета до світу.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 114 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

У статті висвітлені естетичні погляди В. Гюго та їх вплив на його творчість. Проаналізовані твори з точки зору його поглядів на життя. Зроблені висновки щодо його вкладу в розвиток літератури.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 233 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Чуркіна В.Г., Косенко К.О. «МЮЗИКЛ «НОТР ДАМ ДЕ ПАРІ» – ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ В. ГЮГО «СОБОР ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ»

Статтю присвячено жанру мюзиклу, його історії розвитку. Аналізуються питання музичної інтерпретації роману В. Гюго у мюзиклі Ричарда Коччанте та Люка Пламондоне «Нотр дам де парі». Доведено, що мюзикл «Нотр дам де парі» є інтернаціональним явищем, символом французької культури. Розглядаються соціальні та ідейно-художні процеси в європейському музичному просторі, значущість творчості головних персонажів мюзиклу, що стали підґрунтям для розвитку європейського музичного мистецтва.

 

Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 108 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

Меню сайта
Поиск
Календарь
«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031