Понедельник, 14.10.2019, 03:20
Приветствую Вас Гость | RSS

Наукові Інтернет-конференції

Главная » 2016 » Ноябрь » 18

В.І. Куценко «Моделювання бенчмаркінгу в системі чинників нарощування обсягів та підвищення якості послуг у сфері освіти»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ

Останнім часом усе більш гострою стає проблема підвищення якості освіти. Широкі можливості для цього відкривають нові технології – інформаційні, комунікаційні, які дедалі більше використовуються в навчальній діяльності. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)
Просмотров: 8025 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016

Л.В. Сєрих «Бенчмаркінг як ефективна технологія взаємодії загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу в естетичному вихованні підлітків»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ

Динаміка сучасного демократичного суспільства України потребує змін стратегії й тактики виховання спонукає до пошуку нових шляхів удосконалення процесу естетичного виховання в навчальних закладах. Актуалізація процесу виховання уможливлюється за умов взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, підкріплюється технологією бенчмаркінгу. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 375 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

Л.М. Сергеєва «Теоретичний аспект застосування бенчмаркінгу в освітній діяльності»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ

Сучасний менеджмент включає в себе управління інтелектуальними, фінансовими, сировинними ресурсами з метою найефективнішої виробничої діяльності. Серед простих та дієвих інструментів удосконалення та підвищення ефективності управлінської діяльності, все частіше використовується бенчмаркінг. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 235 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

Т.І. Стойчик «Бенчмаркінг як технологія створення позитивного іміджу в системі управління закладом професійної освіти»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ

В сучасних умовах децентралізації професійної освіти в Україні гостро постає питання кардинальних змін у функціонуванні та розвитку професійно-технічних навчальних закладів (далі ПТНЗ), необхідності їх адаптації до умов регіонального середовища, яке динамічно розвивається. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 223 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

В.В. Вітюк «Інноваційне освітнє середовище як фактор професійного розвитку педагогів»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти

Реформування освіти передбачає розвиток інноваційних перетворень у різних сферах життєдіяльності людини, набуття компетентностей особистістю задля підвищення конкурентноздатності, інтеграції у світовий освітній простір. Усе це актуалізує пошук ефективних шляхів професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 162 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

Т.В. Дрожжина «Трансфер чи впровадження: розвиток гендерної компетентності педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти

У 1995 році на Пекінській конференції ООН країни-члени вирішили, що стратегію для забезпечення рівних можливостей для жінок та чоловіків необхідно змінити. Відтепер робота задля рівних можливостей повинна стати інтегрованою частиною політики у всіх сферах − фінансова політика, політика у сфері оподаткування, енергетики, земельних ресурсів, соціального страхування, освіта і т. д. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 182 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

С.Л. Губіна, Л.І. Дух «Шляхи впровадження сучасних підходів до навчання вчителів історії та правознавства на курсах підвищення кваліфікації»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти

Становлення української держави, утвердження цивілізованих норм життя, інтеграція у європейське співтовариство неможливі без гармонізації суспільних відносин на засадах рівноправного співіснування всіх членів суспільства. Втілення європейських стандартів у політичну, економічну і соціальну сфери є шляхом для трансформації України в сучасне демократичне суспільство. Побудова в Україні громадянського суспільства та правової держави потребує особистості з активною громадянською позицією, яка має свідчити про ступінь її зрілості, рівень розвитку як громадянина, який усвідомлює своє місце і роль у процесі державотворення. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 142 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

Я.Л. Катюк «Упровадження ідей скрайбінгу як інноваційної технології в систему післядипломної педагогічної освіти»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти

Сучасний педагог потребує професійного розвитку за умов мінімуму затрат і максимуму результатів, оскільки нові вимоги примушують орієнтуватись на майбутнє. Візуалізація освітнього процесу надає величезні перспективи розвитку – це і логічне, і образне, і креативне мислення; це здібність ефективно працювати в команді; це здатність приймати швидкі практичні рішення. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 165 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

О.О. Кечик «Інструменти андрагога: інтерактивне навчання»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти

Модернізація освітньої системи виступає провідним чинником соціокультурного відтворення, успішної життєдіяльності людини, її подальшого вдосконалення. Забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя визнано одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики, окреслених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, що активізувало процеси творення української моделі освіти дорослих. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 146 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

Л.І. Меленець «Рекурентна освіта вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах мегаполісу»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Напрям: Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти

Україна наразі перебуває на стадії розуміння ролі і місця концепцій освіти і технологій навчання для досягнення мети розвитку людського капіталу і покращення якості освіти на регіональному та локальному (який не виходить за певні межі; місцевий) рівнях. Розрив в етапах здобуття освіти спричинює неузгодженість діяльності суб’єктів освітнього процесу, а п’ятирічна перерва між курсами підвищення кваліфікації певним чином впливає на динамічність, мобільність й активність суспільства в сучасному світі. 

 
Матеріал розміщено для завантаження повністю в розділі «Файловий архів» (підрозділ – «Статті»)

   

Просмотров: 119 | Добавил: admin | Дата: 18.11.2016 | Комментарии (0)

Меню сайта
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930